Course Tag: Khám phá các ngành nghề

Khám phá các ngành nghề dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-009Phiên bản: Tiếng Việt Bên cạnh việc hiểu rõ bản thân, để có thể xác định ngành nghề phù hợp, bạn cần phải tìm hiểu xu hướng của thế giới, nhu cầu của thị trường tuyển dụng và đặc điểm cụ thể của từng nhóm ngành nghề. Khóa học này sẽ giúp…