Khoá học Tag: How to use mind mapping

Sơ đồ tư duy và cách tạo lập sơ đồ tư duy dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-009Phiên bản: Sơ đồ tư duy và cách tạo lập sơ đồ tư duy – Tiếng Việt Sơ đồ tư duy là một trong những công cụ phổ biến giúp sinh viên đạt được hiệu quả trong học tập cũng như trong cuộc sống. Đây là một công cụ cần thiết giúp …

Sơ đồ tư duy và cách tạo lập sơ đồ tư duy dành cho sinh viên khối ngành kinh tế Read More »