Khoá học Tag: Basic teamwork & team management skills

Kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm cơ bản dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-029Phiên bản: Kỹ năng làm việc nhóm – Tiếng Việt Bạn đã từng gặp phải những tình huống bất đồng khi làm việc nhóm?Bạn không biết làm sao để giải quyết các vấn đề xảy ra trong nhóm một cách tốt nhất?Bạn muốn nhóm mình hoạt động và phát triển hơn nữa?Bạn …

Kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm cơ bản dành cho sinh viên khối ngành kinh tế Read More »

Kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm cơ bản

Mã khoá học: SLVG-024Phiên bản: Kỹ năng làm việc nhóm cơ bản – Tiếng Việt Bạn đã từng gặp phải những tình huống bất đồng khi làm việc nhóm?Bạn không biết làm sao để giải quyết các vấn đề xảy ra trong nhóm một cách tốt nhất?Bạn muốn nhóm mình hoạt động và phát triển …

Kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm cơ bản Read More »