HCMUS – Kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm cơ bản

Bạn đã từng gặp phải những tình huống bất đồng khi làm việc nhóm?Bạn không biết làm sao để giải quyết các vấn đề xảy ra trong nhóm một cách tốt nhất?Bạn muốn nhóm mình hoạt động và phát triển hơn nữa?Bạn có phải là người có tố chất để lãnh đạo nhóm mình không?Khi […]

HCMUS – Kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm cơ bản Read More »