HCMUS – Kỹ năng thuyết trình cơ bản

Thuyết trình là một kỹ năng quan trọng mà ai cũng cần phải có trong công việc để trình bày ý kiến, ý tưởng của mình. Trình bày một ý tưởng, một dự án, bạn cần phải thuyết trình. Báo cáo kết quả tổng kết cuối năm, bạn cũng cần thuyết trình. Và để thuyết […]

HCMUS – Kỹ năng thuyết trình cơ bản Read More »