Khoá học Tag: Basic communication skills

Kỹ năng giao tiếp cơ bản

Kỹ năng giao tiếp cơ bản dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-001Phiên bản: Kỹ năng giao tiếp – Tiếng Việt Bạn muốn tự tin trong trao đổi, chia sẻ ý kiến với bạn bè, thầy cô, mọi người xung quanh? Bạn muốn thuyết trình các đề tài một cách ấn tượng? Bạn muốn có một kỹ năng giao tiếp thật tốt để làm …

Kỹ năng giao tiếp cơ bản dành cho sinh viên khối ngành kinh tế Read More »

Kỹ năng giao tiếp cơ bản

Kỹ năng giao tiếp cơ bản

Mã khoá học: SLVG-001Phiên bản: Kỹ năng giao tiếp cơ bản – Tiếng Việt Bạn muốn tự tin trong trao đổi, chia sẻ ý kiến với bạn bè, đồng nghiệp, mọi người xung quanh? Bạn muốn thuyết trình các đề tài một cách ấn tượng? Bạn muốn có một kỹ năng giao tiếp thật tốt để làm …

Kỹ năng giao tiếp cơ bản Read More »