HCMUS – Kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm nâng cao

Công ty như một xã hội thu nhỏ. Ở đó, có rất nhiều người khác nhau với những cá tính, đặc điểm, nhu cầu, mong muốn khác nhau. Do đó, khi làm việc nhóm, những xung đột, mẫu thuẫn hay vấn đề xảy ra không chỉ đơn thuần đến từ việc bất đồng giữa các […]

HCMUS – Kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm nâng cao Read More »