Khoá học Tag: Advanced presentation skills

Kỹ năng thuyết trình nâng cao dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-018Phiên bản: Kỹ năng thuyết trình nâng cao – Tiếng Việt Sau khi có một bài thuyết trình hoàn thiện thì việc làm sao để trình bày nội dung và tạo được sự cuốn hút đối với người nghe là điều quan trọng nhất. Bạn đã nắm hết các cấu trúc của …

Kỹ năng thuyết trình nâng cao dành cho sinh viên khối ngành kinh tế Read More »

Kỹ năng thuyết trình nâng cao

Mã khoá học: SLVG-014Phiên bản: Kỹ năng thuyết trình nâng cao – Tiếng Việt Sau khi có một bài thuyết trình hoàn thiện thì việc làm sao để trình bày nội dung và tạo được sự cuốn hút đối với người nghe là điều quan trọng nhất. Bạn đã nắm hết các cấu trúc của một bài thuyết …

Kỹ năng thuyết trình nâng cao Read More »