Kỹ năng làm việc và quản lý đội nhóm

HCMUS – Kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm nâng cao

Công ty như một xã hội thu nhỏ. Ở đó, có rất nhiều người khác nhau với những cá tính, đặc điểm, nhu cầu, mong muốn khác nhau. Do đó, khi làm việc nhóm, những xung đột, mẫu thuẫn hay vấn đề xảy ra không chỉ đơn thuần đến từ việc bất đồng giữa các […]

HCMUS – Kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm nâng cao Read More »

HCMUS – Kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm cơ bản

Bạn đã từng gặp phải những tình huống bất đồng khi làm việc nhóm?Bạn không biết làm sao để giải quyết các vấn đề xảy ra trong nhóm một cách tốt nhất?Bạn muốn nhóm mình hoạt động và phát triển hơn nữa?Bạn có phải là người có tố chất để lãnh đạo nhóm mình không?Khi

HCMUS – Kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm cơ bản Read More »

error: Content is protected !!