Kỹ năng học tập tích cực

VN – Một số công cụ hỗ trợ học tập – thi cử

Bạn có từng suy nghĩ:Vì sao mình chăm chỉ học tập ngày đêm nhưng kết quả thi vẫn không cao?Phương pháp học tập của mình đã đúng hay chưa?Mình đã vận dụng hết những kỹ năng, kỹ thuật học tập cần thiết chưa?Nếu bạn có phương pháp và thật sự chăm chỉ, nhưng kết quả vẫn […]

VN – Một số công cụ hỗ trợ học tập – thi cử Read More »

VN – Kỹ năng ghi nhớ hiệu quả

Đối với sinh viên, một trí nhớ tốt là điều cần thiết giúp bạn có được kết quả tốt trong quá trình học tập. Không những thế, trí nhớ tốt sẽ giúp bạn có thể nắm bắt, hệ thống và vận dụng thành thạo các kiến thức mà mình đã học được. Trí nhớ tốt

VN – Kỹ năng ghi nhớ hiệu quả Read More »

error: Content is protected !!