Course Category: Active learning skills

VN – Một số công cụ hỗ trợ học tập – thi cử

Bạn có từng suy nghĩ:Vì sao mình chăm chỉ học tập ngày đêm nhưng kết quả thi vẫn không cao?Phương pháp học tập của mình đã đúng hay chưa?Mình đã vận dụng hết những kỹ năng, kỹ thuật học tập cần thiết chưa?Nếu bạn có phương pháp và thật sự chăm chỉ, nhưng kết quả vẫn …

VN – Một số công cụ hỗ trợ học tập – thi cử Read More »