Hình thức học: Trực tuyến trên hệ thống www.workingskills.net
– Mỗi sinh viên sẽ được cấp 01 tài khoản học trên hệ thống www.workingskills.net, đăng ký theo mẫu dưới đây.


ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN HỌC KỸ NĂNG

Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động cấp phát tài khoản dựa theo thông tin đăng ký của sinh viên

  • Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký 01 lần, không đăng ký thay cho người khác.
  • Sinh viên điền đầy đủ, chính xác các thông tin, không sử dụng thông tin của người khác.
  • Thông tin của sinh viên được cam kết bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích liên lạc của hệ thống, tư vấn hỗ trợ từ chuyên gia và kết nối tư vấn thực tập, việc làm từ doanh nghiệp.
  • Sinh viên không thuộc trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM, vui lòng không sử dụng form này.
  • Sinh viên cần trợ giúp, vui lòng liên hệ: 037 300 4648 – Zalo 037 300 4648 – Email: workingskills.contact@talentmind.edu.vn
error: Content is protected !!