Chính Sách Cam Kết Hoàn Tiền

Workingskills.net – Quản lý bởi Công ty TNHH Đầu Tư Giáo Dục Trí Tuệ Tài Năng – cam kết hoàn tiền cho khách hàng đã mua khóa học kỹ năng trực tuyến trên trang web www.workingskills.net với các quy định như sau:

 • Khách hàng sau khi mua khóa học kỹ năng trực tuyến trên trang web www.workingskills.net được quyền yêu cầu hoàn tiền nếu không hài lòng về sản phẩm mà không cần nêu ra bất kỳ lý do gì!
 • Yêu cầu hoàn tiền của bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:
  1. Yêu cầu hoàn tiền phải được gởi về email workingskills.contact@talentmind.edu.vn trong thời hạn 72 giờ (3 ngày) kể từ thời điểm bạn hoàn thành việc đặt mua khóa học. Thông tin nội dung email cần cung cấp:
   • Tên tài khoản bạn đã đăng ký trên hệ thống www.workingskills.net
   • Email
   • Số điện thoại
   • Khóa học bạn đã mua và muốn yêu cầu hoàn tiền.
  2. Bạn chỉ mới truy cập sử dụng khóa học này không quá 30% tổng nội dung của khóa học. Ví dụ: Bạn mua Khóa học “Kỹ năng phỏng vấn” với 10 bài học. Yêu cầu hoàn tiền của bạn sẽ được chấp nhận nếu bạn đã truy cập không quá 3 bài học.
  3. Tiền sẽ được hoàn trả qua ngân hàng về đúng tài khoản ngân hàng của người đã sử dụng thanh toán khóa học này.
   • Thời hạn hoàn trả sẽ được thực hiện trong vòng 07 ngày làm việc.
   • Toàn bộ số tiền bạn đã thanh toán sẽ được hoàn trả lại và bạn sẽ phải chịu chi phí chuyển khoản ngân hàng nếu có.
 • Bạn cần tư vấn thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
error: Content is protected !!