Kỹ năng thuyết trình

HaUI-U2 Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Thuyết trình là một kỹ năng quan trọng mà ai cũng cần phải có, đặc biệt là các bạn sinh viên. Bạn thuyết trình theo yêu cầu của môn học, bạn trình bày ý tưởng hay báo cáo về một vấn đề nào đó đều cần đến kỹ năng thuyết trình. Vậy bạn đã biết […]

HaUI-U2 Kỹ năng thuyết trình hiệu quả Read More »

HCMUS – Kỹ năng thuyết trình nâng cao

Sau khi có một bài thuyết trình hoàn thiện thì việc làm sao để trình bày nội dung và tạo được sự cuốn hút đối với người nghe là điều quan trọng nhất. Bạn đã nắm hết các cấu trúc của một bài thuyết trình hấp dẫn?Bạn đã biết các bí quyết để thuyết trình một cách lôi

HCMUS – Kỹ năng thuyết trình nâng cao Read More »

HCMUS – Kỹ năng thuyết trình cơ bản

Thuyết trình là một kỹ năng quan trọng mà ai cũng cần phải có trong công việc để trình bày ý kiến, ý tưởng của mình. Trình bày một ý tưởng, một dự án, bạn cần phải thuyết trình. Báo cáo kết quả tổng kết cuối năm, bạn cũng cần thuyết trình. Và để thuyết

HCMUS – Kỹ năng thuyết trình cơ bản Read More »

error: Content is protected !!