Author name: Working Skills

HCMUS.SACUS – Form đăng ký

V/v THÔNG BÁO TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG TRỰC TUYẾN  “PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN – TÔI TỎA SÁNG NĂM 2021” Dành cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Nhằm mục đích giúp sinh viên trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng học tập, định hướng nghề

HCMUS.SACUS – Form đăng ký Read More »

HaUI – K14 – Danh sách sinh viên đã đăng ký tài khoản học kỹ năng

Dưới đây là danh sách các em sinh viên đã đăng ký từ ngày 23/09/2019 đến ngày 06/10/2019 và được cấp tài khoản học kỹ năng trên hệ thống Workingskills.net. Hướng dẫn tìm kiếm thông tin tài khoản Để tìm kiếm nhanh thông tin tài khoản, các em hãy thực hiện các bước sau:– Bước

HaUI – K14 – Danh sách sinh viên đã đăng ký tài khoản học kỹ năng Read More »

error: Content is protected !!