Current Status
Not Enrolled
Price
140,000 VND
Get Started

Xã hội càng phát triển thì càng có nhiều vấn đề phát sinh. Mỗi ngày, chúng ta phải tiếp nhận một khối lượng lớn thông tin và phần lớn trong chúng là những thông tin không chính xác, sai lệch. Kỹ năng tư duy phản biện là một kỹ năng quan trọng có thể giúp chúng ta khám phá ra những khía cạnh khác nhau của vấn đề, giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Kỹ năng tư duy phản biện, như một đứa trẻ – người luôn tò mò và đặt câu hỏi về mọi thứ xung quanh, sẽ là động lực và là con đường dẫn dắt bạn tìm đến với sự thật.

Khóa học Kỹ năng tư duy phản biện sẽ trang bị cho bạn cách thức tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau bằng một tư duy chính xác, thực tế và sâu sắc. Khóa học còn giúp bạn có những thay đổi tích cực về tư duy và hành động. Đây cũng là một kỹ năng thiết yếu cho kỹ năng giải quyết vấn đề, nghiên cứu và thuyết phục người khác.

Bạn sẽ được hỗ trợ và tư vấn trực tuyến miễn phí bởi những chuyên gia đào tạo doanh nghiệp của Talent Mind Education trong suốt 365 ngày trải nghiệm khoá học.

Sau khóa học kỹ năng tư duy phản biện cơ bản này, bạn có thể:

  • Hiểu rõ tư duy phản biện là gì và dùng để làm gì
  • Nâng cao khả năng nhận thức của bạn về các vấn đề xung quanh hay các thông tin tiếp nhận được
  • Áp dụng tư duy phản biện vào giải quyết vấn đề
  • Tìm kiếm và đánh giá thông tin một cách chính xác
  • Phân biệt được thông tin có đáng tin cậy hay không
error: Content is protected !!