Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This khoá học is currently closed

Sơ đồ tư duy đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong học tập, công việc và cuộc sống. Đối với sinh viên, việc sử dụng sơ đồ tư duy sẽ giúp các bạn tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức, cũng như nâng cao hiệu quả học tập. 
Sơ đồ tư duy được ứng dụng trong việc học như thế nào? 
Bạn đã từng sử dụng sơ đồ tư duy để thuyết trình?
Bạn có biết cách sử dụng sơ đồ tư duy trong đọc sách?
Khóa học này sẽ giúp bạn biết cách học tập, đọc sách và thuyết trình hiệu quả hơn bằng sơ đồ tư duy.

Bạn sẽ được hỗ trợ và tư vấn trực tuyến miễn phí bởi những chuyên gia đào tạo doanh nghiệp của Talent Mind Education trong suốt 365 ngày trải nghiệm khoá học.

Sau khóa học này, bạn có thể:

  • Hiểu được tầm quan trọng của sơ đồ tư duy trong học tập, thuyết trình và tổng kết nội dung sách
  • Vận dụng được 4 bước “vàng” để lập sơ đồ tư duy cho việc học hiệu quả
  • Nắm được 5 bước phát triển nội dung bài thuyết trình thu hút bằng sơ đồ tư duy
  • Tổng kết nội dung sách bằng sơ đồ tư duy chỉ với 4 bước đơn giản
error: Content is protected !!