Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This khoá học is currently closed

Hãy chuẩn bị đường truyền internet ổn định và thời gian tập trung trong 25 phút để làm bài.
Khi bạn nhấn vào nút “Bắt đầu Bài trắc nghiệm” bên dưới để làm bài, thời gian sẽ được tính liên tục. Hệ thống sẽ tính đó là một lần làm bài của bạn cho dù bạn tắt hay tải lại trình duyệt.

Lưu ý:

  • Bạn có tối đa 2 lần thực hiện bài trắc nghiệm.
  • Thời gian làm bài: 15 phút. Thời gian sẽ được tính liên tục. Hết thời gian hệ thống tự động nộp bài.
  • Bài trắc nghiệm bao gồm 15 câu hỏi. Mỗi câu hỏi là một tình huống kỹ năng với hai hoặc ba phương án xử lý. Bạn hãy đọc cẩn thận dữ liệu tình huống, ứng dụng các kỹ năng đã học để chọn phương án xử lý tình huống phù hợp.
  • Bạn không thể quay trở lại câu hỏi đã trả lời, do vậy hãy tập trung, cẩn thận chọn phương án xử lý tình huống phù hợp. Tất cả các câu hỏi đều được yêu cầu phải trả lời.
  • Kết quả trắc nghiệm được xem là đạt yêu cầu khi bạn xử lý thành công ít nhất 70% các tình huống phù hợp với các kỹ năng đã được học.
error: Content is protected !!