Communication Skills – Final test

Chào mừng bạn đã đến với Bài Trắc Nghiệm Cuối Khóa.
Dưới đây là danh sách các câu hỏi về khóa học mà bạn vừa học. Có một số điều sau bạn cần lưu ý:
Mỗi câu hỏi có thể có hơn một đáp án đúng.
Thời gian hoàn thành bài trắc nghiệm là 10 phút.
Hết 10 phút, bạn sẽ không thể tiếp tục trả lời câu hỏi. Những câu hỏi chưa kịp trả lời sẽ không được tính điểm.
Sau khi hoàn tất các câu hỏi, bạn sẽ biết được tổng điểm của mình.
Nếu điểm số của bạn đạt trên 80% thì bạn đã trải qua bài kiểm tra. Nếu điểm số của bạn dưới 80%, bạn nên xem lại phần bài học.
Hãy nhấn nút ”Start Quiz” để bắt đầu bài kiểm tra.
Chúc các bạn thành công!

error: Content is protected !!