Q2: Làm thế nào để tôi sử dụng các chức năng của Workingskills.net?

Giao diện trang chủ của Workingskills.net có thể chia làm ba phần là: Thanh menu chính; Thanh chức năng cơ bản và Thanh chức năng nhanh.

Nhóm 1: Thanh menu chính:

Thanh này bao gồm các chức năng như:

 • Tìm kiếm thông tin: Người dùng có thể tìm kiếm bài học, nhóm một cách dễ dàng bằng cách gõ từ khóa vào ô tìm kiếm.
 • Home: Bao gồm các thông tin về Workingskills.net như danh sách các khóa học, phản hồi của học viên và các đối tác của Workingskills.net.
 • Course Catalog: Danh sách toàn bộ các khóa học hiện có trên Workingskills.net.
 • Students Skills: Danh sách các kỹ năng dành cho sinh viên được phân chia theo năm học (năm 1, 2, 3, 4).
 • Demos: Những bài học thử tại Workingskills.net.

Nhóm 2: Thanh chức năng cơ bản:

Khu vực này tổng hợp đầy đủ các chức năng dành cho người dùng, bao gồm:

 • Activity: Chức năng tổng hợp các hoạt động của bạn trên Workingskills.net.
 • Profile: Chức năng lưu trữ hồ sơ của bạn bao gồm các thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, hình ảnh đại diện.
 • Notifications: Chức năng hiển thị các thông báo đã đọc và chưa đọc.
 • Messages: Chức năng liên quan đến tin nhắn, bao gồm: soạn, gửi và nhận tin nhắn
 • Friends: Chức năng quản lý danh sách bạn bè.
 • Follow: Chức năng quản lý người theo dõi bạn và người bạn theo dõi.
 • Groups: Chức năng quản lý các nhóm bạn tham gia và được mời tham gia.
 • Forums: Chức năng quản lý các hoạt động diễn ra trong diễn đàn như chủ đề thảo luận được yêu thích, chủ đề bạn quan tâm.
 • Courses: Danh mục các khóa học bạn được quyền truy cập được hiển thị dưới dạng danh sách.
 • Docs: Chức năng quản lý và lưu trữ những tài liệu bạn đã tạo lập và chỉnh sửa.
 • Settings: Các chức năng cài đặt chung như lấy lại mật khẩu, thay đổi mật khẩu; các chức năng cài đặt email và quản lý hồ sơ.

Nhóm 3: Thanh chức năng nhanh

Đây là khu vực tập hợp những chức năng nổi bật thường được sử dụng bao gồm:

 • My Achievements: Thống kê các thành tích bạn đạt được như hoàn thành khóa học, hoàn thành bài kiểm tra (Quizzes).
 • My Courses: Danh mục các khóa học bạn được quyền truy cập được hiển thị dưới dạng hình ảnh.
 • My Inbox: Tổng hợp nhanh các tin nhắn đến.
 • My Friends: Tổng hợp nhanh các thông báo liên quan đến bạn bè.
 • My Groups: Tổng hợp nhanh các thông báo liên quan đến nhóm bạn tham gia.
 • My Notifications: Tổng hợp các thông báo.
 • My Notes: Tổng hợp các ghi chú bạn đã tạo ra từ công cụ Take notes*.

*Take notes: Là công cụ hỗ trợ bạn ghi chú lại những nội dung trong quá trình học. Và công cụ này chỉ xuất hiện khi bạn đã truy cập vào khóa học (Courses) ở vị trí góc phải bên dưới (như hình bên trên).

Take notes có những chức năng:

 • Chỉnh sửa văn bản cơ bản như: đánh số, tô đậm, in nghiêng, gạch chân,…
 • Di chuyển bằng cách lựa chọn “Reset Dimensions”.
 • In ấn trực tiếp.

Tải ghi chú về dưới dạng .doc.

Comment on this FAQ