Bạn có thể truy cập khóa học bằng cách:

Bước 1: Bạn nhấn vào Menu “Tài khoản” và chọn “Các khóa học của tôi”

Bước 2: Màn hình sẽ xuất hiện danh sách các khóa học mà bạn có thể truy cập như hình ảnh bên dưới. Bạn chỉ cần nhấn chuột vào khóa học mình quan tâm là sẽ thấy được danh sách các bài học của khóa học đó.

Bước 3: Nhấn chuột vào bài học mà quan tâm là có thể bắt đầu bài học.

Category: Cách Sử Dụng Website www.workingskills.net

Trả lời