Q3: Tôi đã mua thẻ Talent Card trên Kynangchuyennghiep.vn, vậy tôi có thể truy cập các khóa học trên Workingskills.net hay không?

Nếu như thẻ Talent Card của bạn còn hạn sử dụng (1 năm kể từ khi nhập mã code vào tài khoản) thì bạn sẽ được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi hiện có khi đăng ký học trên Kynangchuyennghiep.vn.

Comment on this FAQ