Giao diện trang chủ của Workingskills.net có các menu chức năng như sau: Các khóa học, Demo, Tài khoản.

Các khóa học:

Khi lựa chọn chức năng này, bạn sẽ thấy được danh sách toàn bộ các kỹ năng có trên trang web wwww.workingskills.net dành cho người dùng là cá nhân.

Nếu bạn là người dùng theo nhóm, tổ chức thì bạn các khóa học của bạn sẽ không hiển thị ở mục này. Bạn cũng sẽ không thể xem các khóa học này vì không có quyền truy cập. Để đặt mua những khóa học này bên cạnh những khóa học mà nhóm, tổ chức của bạn đã cung cấp, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua contact: 028 – 6258 4389 – workingskills.contact@talentmind.edu.vn hoặc qua biểu tượng chat Zalo có trên màn hình.

Demo

Khi lựa chọn chức năng này, bạn sẽ thấy được các khóa học miễn phí (free), học thử (demo) của chúng tôi. .

Tài khoản

Đây là nhóm chức năng chính dành cho người dùng trong việc truy cập các khóa học, thay đổi thông tin tài khoản, thay đổi mật khẩu…

  • Các khóa học của tôi: Tổng hợp danh sách các khóa học bạn có quyền truy cập
  • Quản lý nhóm: Chức năng dùng để quản lý, theo dõi tình hình học tập, thông báo đến người học của các nhóm, tổ chức. Chức năng này chỉ dành cho cá nhân có trách nhiệm quản lý trong các nhóm, tổ chức
  • Thông tin tài khoản: Chức năng giúp người dùng thay đổi thông tin tài khoản, mật khẩu, kết nối bạn bè, kiểm tra các tin nhắn, thông báo…

Category: Cách Sử Dụng Website www.workingskills.net

Trả lời