Q8: Làm thế nào để tôi kết nối bạn bè trên Workingskills.net?

Bạn có thể kết nối với bạn bè thông qua trang cá nhân của bạn.

Workingskills.net không chỉ là một trang cung cấp các khóa học về kỹ năng, mà còn cung cấp một mạng xã hội để kết nối, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm.

Để truy cập vào trang cá nhân của bạn có hai cách:

Cách 1: Di chuyển con trỏ chuột đến thanh công cụ cơ bản phía bên phải màn hình lựa chọn “Activity”.

Cách 2: Di chuyển con trỏ chuột đến hình ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải màn hình.

Trang cá nhân của bạn sẽ có giao diện bao gồm 3 khu vực: Thông tin tổng hợp, Nội dung, Thành viên.

Nhóm 1: Thông tin tổng hợp là khu vực thể hiện những điểm nổi bật của bạn bao gồm:

 • Tên người dùng.
 • Hình ảnh đại diện.
 • Point: Số điểm đạt được.
 • Following: Số lượng người bạn đang theo dõi.
 • Followers: Số lượng người theo dõi bạn.
 • Các thành tích đạt được thể hiện bằng biểu tượng cúp.

 

Nhóm 2: Nội dung bao gồm hai khu vực:

 • Thanh công cụ là danh sách đầy đủ các công cụ có các chức năng như thanh công cụ cơ bản ở phía bên phải màn hình. Khi nhấp vào biểu tượng mở rộng toàn bộ chức năng sẽ được hiển thị dưới dạng danh sách.
 • Activity: Chức năng tổng hợp các hoạt động của bạn trên Workingskills.net.
 • Profile: Chức năng lưu trữ hồ sơ của bạn bao gồm các thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, hình ảnh đại diện.
 • Notifications: Chức năng hiển thị các thông báo đã đọc và chưa đọc.
 • Messages: Chức năng liên quan đến tin nhắn, bao gồm: soạn, gửi và nhận tin nhắn
 • Friends: Chức năng quản lý danh sách bạn bè.
 • Following: Chức năng quản lý người bạn đang theo dõi.
 • Follower: Chức năng quản lý người theo dõi bạn.
 • Groups: Chức năng quản lý các nhóm bạn tham gia và được mời tham gia.
 • Forums: Chức năng quản lý các hoạt động diễn ra trong diễn đàn như chủ đề thảo luận được yêu thích, chủ đề bạn quan tâm.
 • Send invites: Gửi lời mời tham gia.
 • Courses: Danh mục các khóa học bạn được quyền truy cập được hiển thị dưới dạng danh sách.
 • Docs: Chức năng quản lý và lưu trữ những tài liệu bạn đã tạo lập và chỉnh sửa.
 • Settings: Các chức năng cài đặt chung như lấy lại mật khẩu, thay đổi mật khẩu; các chức năng cài đặt email và quản lý hồ sơ.
 • Achivements: Chức năng thống kê thành tích của bạn dưới dạng danh sách.
 • Trang cá nhân: Là khu vực cập nhập các hoạt động bạn đã thực hiện như hoàn thành một khóa học, tham gia nhóm, kết bạn. Ngoài ra bạn cũng có thể cập nhập tin tức “What’s new?” để chia sẻ cùng bạn bè.

Nhóm 3: Thành viên: Là những người cùng tham gia hoạt động trên website. Có 3 nhóm học viên là Newest (học viên mới tham gia), Active (học viên tích cực) và Popular (Học viên phổ biến). Bạn có thể kết nối với các học viên khác bằng cách nhấn vào tên của họ và gửi lời mời kết bạn (Add friend) hoặc theo dõi (Follow).

Người dùng thông qua những hoạt động (Activity) có thể theo dõi và điều chỉnh những hoạt động của mình để tiến trình học hiệu quả hơn.

Comment on this FAQ