Q7 Làm thế nào để tôi phân biệt sự giữa chức năng Course Catalog và My Courses?

  • Course Catalog: Là chức năng trong nhóm thanh Menu chính. Đây là nơi tổng hợp tất cả các khóa học hiện có trên Workingskills.net.

  • My Courses: Là một chức năng trong nhóm thanh chức năng. Những khóa học hiển thị trong My Courses là những khóa học bạn đã được cấp quyền và có thể truy cập.

Bạn có thể truy cập tất cả các khóa học nằm trong My Courses nhưng không thể truy cập một số khóa học trên Course Catalog.

Lưu ý: Nếu bạn muốn tham gia các khóa học chưa được cấp quyền truy cập vui lòng liên hệ theo thông tin liên lạc bên dưới để được nhận hướng dẫn chi tiết.

Điện thoại: (028) 6258 4389

Email: workingskills.contact@talentmind.edu.vn

Comment on this FAQ