Q4: Làm thế nào để tôi sử dụng giao diện khóa học trên Workingskills.net?

Sau khi truy cập vào khóa học, bạn sẽ thấy giao diện có một số thông tin như sau:

  • Giảng viên khóa học: Là người chịu trách nhiệm chính cho khóa học đó. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với giảng viên thông qua chức năng “Contact Course Teacher”.
  • Học viên khóa học: Là những người cùng tham gia khóa học đó. Có 3 nhóm học viên là Newest (học viên mới tham gia), Active (học viên tích cực) và Popular (Học viên phổ biến). Bạn có thể truy cập trang cá nhân của các học viên khác bằng cách nhấn vào hình ảnh đại diện của họ.
  • Tiến độ khóa học: Cho biết tiến độ hoàn thành khóa học của bạn.

  • Danh sách bài học (Lessons): Là nơi hiển thị các bài học có trong khóa học.
  • Danh sách chủ đề bài học (Topics): Là nơi hiển thị các chủ đề bài học (một bài học có thể có nhiều chủ đề). Để hoàn thành bài học, bạn phải hoàn thành các chủ đề có trong bài học đó.
  • Trắc nghiệm cuối khóa (Quizzes): Là bài kiểm tra cuối khóa với những tình huống thực tế đòi hỏi bạn phải áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết.
  • Thời gian tối thiểu đề hoàn thành khóa học: Là thời gian tối thiểu được quy định mà người học cần tham gia để có thể đánh dấu hoàn thành bài học (Mark complete).

Lưu ý: Không chỉ tổng số thời gian bạn hoàn thành cho bài học, chủ đề bài học mà thời gian bạn dừng ở mỗi trang (slide) đều sẽ được hệ thống ghi chú lại.

 

Comment on this FAQ