Trang web www.workingskills.net cung cấp các khóa học kỹ năng chuyên nghiệp trực tuyến dành cho người học là người đi làm, sinh viên. Hiện có hai nhóm đối tượng sử dụng chính là: người dùng theo nhóm, tổ chức và người dùng cá nhân.

  • Dành cho người dùng cá nhân:

Nếu bạn mong muốn tham gia học và phát triển kỹ năng trên hệ thống của trang web với tư cách cá nhân. chúng tôi có hai nhóm là “Nhóm sinh viên” và “Nhóm người đi làm” mà bạn có thể tham gia. Để được tư vấn và đăng ký tài khoản, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua contact: 028 – 6258 4389 – workingskills.contact@talentmind.edu.vn hoặc qua biểu tượng chat Zalo có trên màn hình.

  • Dành cho người dùng theo nhóm, tổ chức:

Nếu bạn là người dùng theo nhóm, tổ chức thì bạn sẽ trả chi phí (nếu có) trực tiếp cho đơn vị, tổ chức mà bạn trực thuộc. Chi phí các khóa học sẽ khác biệt, tùy thuộc vào chính sách của chúng tôi với từng nhóm, tổ chức.

Lưu ý: Với những đơn vị, tổ chức mong muốn tạo tài khoản nhóm trên Workingskills.net vui lòng liên hệ theo địa chỉ liên lạc: 028 – 6258 4389 – workingskills.contact@talentmind.edu.vn.

Category: Chính Sách Thanh Toán Và Cung Cấp Dịch Vụ

Trả lời