Nếu như bạn đã tạo tài khoản trên Kynangchuyennghiep.vn bằng email cá nhân nhưng không thể đăng nhập được thì hãy vào phần “Login”, lựa chọn chức năng “Quên mật khẩu” để lấy lại mật khẩu.

Nếu như bạn vẫn không thể truy cập tài khoản sau khi đã thử cách như trên thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo contact:

028 – 6258 4389 – workingskills.contact@talentmind.edu.vn hoặc qua biểu tượng chat Zalo có trên màn hình.

Category: Lợi Ích Và Quyền Lợi Khi Tham Gia Workingskills.net

Trả lời