Q2: Tôi đã đăng ký tài khoản trên Kynangchuyennghiep.vn nhưng hiện tại tôi không thể đăng nhập tài khoản trên Workingskills.net, tôi phải làm sao?

Nếu như bạn đã tạo tài khoảng trên Kynangchuyennghiep.vn bằng email cá nhân nhưng không thể đăng nhập được thì hãy vào phần “Login”, lựa chọn chức năng “Lost your password” để lấy lại mật khẩu.

Nếu như bạn vẫn không thể truy cập tài khoản sau khi đã thử hai cách trên thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo contact:

028 – 6258 4389 – workingskills.contact@talentmind.edu.vn

Comment on this FAQ