Thanh toán bằng chuyển khoản

Thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng

Vui lòng thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng với thông tin tài khoản như sau:

Số tài khoản: 13510000634632
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Đầu Tư Giáo Dục Trí Tuệ Tài Năng
Ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV, Chi nhánh Gia Định

Ghi chú khi chuyển khoản:
Trong mục “Ghi chú” khi chuyển khoản, bạn vui lòng ghi rõ:  Họ tên + Số điện thoại + Email đăng kí học.

Ví dụ: Nguyen Van A-090xxxxxxx-anguyen@gmail.com

Lưu ý:

  • Sau khi chuyển khoản, bạn vui lòng gửi email cho Kynangchuyennghiep.vn qua địa chỉ:
    kncn.contact@talentmind.edu.vn
    tin nhắn: “Họ tên + Số điện thoại + Email đăng kí + Chuyển khoản + ngày + ngân hàng chuyển khoản”
  • Giao dịch sẽ hoàn tất khi Kynangchuyennghiep.vn nhận được tiền từ ngân hàng, thường là từ 1 đến 24 giờ (không kể ngày nghỉ hay ngày lễ).
    Kynangchuyennghiep.vn sẽ gửi email và gọi điện thoại thông báo cho bạn khi giao dịch hoàn thành.

Trả lời