Nạp thẻ

Thẻ thành viên Kynangchuyennghiep.vn cho phép bạn học tất cả các khóa học trong vòng một năm. Bạn sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nếu có yêu cầu.

Bạn chưa có thẻ thành viên?

Bạn hãy đặt mua thẻ tại trang Mua thẻ. Bạn có thể thanh toán trực tuyến qua thẻ ngân hàng ATM, hoặc yêu cầu được giao thẻ và thanh toán tại nhà (miễn phí chi phí vận chuyển – giao thẻ).

Nếu bạn mua thẻ thành viên qua thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM, bạn sẽ nhận được mã thẻ cào trong phần thông tin tài khoản. Hãy sử dụng chức năng  Quản lý thẻ  để biết được mã thẻ thành viên.

Nạp thẻ thành viên để bắt đầu học:

– Cào lớp phủ trên thẻ, bạn sẽ nhận được mã thẻ gồm dãy 12 chữ số.

– Bạn hãy nhập mã thẻ vào ô bên dưới.

Trả lời