Member's groups

 • HAUI 2018
  Private Group
  active 2 months, 2 weeks ago

  Đây là nhóm dành riêng cho các bạn sinh viên năm 1 – Khóa 2018 của HAUI với mục đích trao đổi, thảo luận các bài học, kỹ năng trong quá trình học, tương tác.

  Private Group  / 2757 members
 • Group logo of BKU-FME
  Private Course Group
  active 7 months, 3 weeks ago

  The group of learners from the faculty of mechanical engineering – Bach Khoa University – HCMC

  Private Course Group  / 207 members
 • Group logo of University – Year 2
  Private Group
  active 1 year, 3 months ago

  The group of learners from the third year of university

  Private Group  / 4 members
 • Group logo of University – Year 1
  Private Group
  active 1 year, 3 months ago

  The group of learners from the first year of university

  Private Group  / 5 members
 • Group logo of University - Year 3
  Private Group
  active 1 year, 8 months ago

  The group of learners from the third year of university

  Private Group  / 2 members
 • Group logo of University – Year 4
  Private Group
  active 1 year, 8 months ago

  The group of learners from the last year of university

  Private Group  / 2 members
 • Group logo of HCMUS-FIT
  Private Group
  active 2 years, 3 months ago

  The group of learners from the faculty of Information Technology – HCMC University of Science.

  Private Group  / 72 members

Professional Skills

@duypham

active 6 hours, 32 minutes ago