Đây là nhóm dành riêng cho các bạn sinh viên năm 1 – Khóa 2018 của HAUI với mục đích trao đổi, thảo luận các bài học, kỹ năng trong quá trình học, tương tác.

This is a private group. To join you must be a registered site member and request group membership.