Trạng thái
Chưa đăng ký
Giá
Free
Khoá học
Materials

Mã khoá học: TSVG-005
Phiên bản: Trắc nghiệm nghề nghiệp theo giá trị sống – Tiếng Việt

Để có thể hoạch định nghề nghiệp tương lai, trước tiên, bạn phải hiểu rõ về bản thân mình. Một trong những cách khám phá bản thân hiệu quả chính là thông qua các bài trắc nghiệm:

Trắc nghiệm nghề nghiệp theo giá trị sống
Trắc nghiệm nghề nghiệp theo kỹ năng
Trắc nghiệm điểm mạnh bản thân
Trắc nghiệm xu hướng nghề nghiệp theo sở thích bản thân
Trắc nghiệm tính cách phù hợp với nghề nghiệp

Giá trị sống là những điều mà bạn xem là quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Xét về mặt nghề nghiệp thì giá trị sống sẽ định hướng mục đích nghề nghiệp cho bạn. Giá trị sống sẽ quyết định động lực, nỗ lực và cam kết của bạn đối với một ngành nghề nào đó. Nếu như ngành nghề đó phù hợp với giá trị sống của bạn thì bạn sẽ dốc hết sức lực, khả năng của mình để hoàn thành công việc. Ngược lại, nếu lựa chọn một công việc không phù hợp với giá trị sống thì bạn sẽ không có động lực để hoàn thành tốt công việc. Do đó, giá trị sống có yếu tố quyết định đối với việc lựa chọn nghề nghiệp của bạn.
Bài tập đánh giá bản thân này sẽ cho bạn biết đâu là 3 giá trị sống phù hợp nhất với bản thân trong những giá trị sống phổ biến.

Bạn sẽ được hỗ trợ và tư vấn trực tuyến miễn phí bởi những chuyên gia đào tạo doanh nghiệp của Talent Mind Education trong suốt 365 ngày trải nghiệm khoá học.

Sau bài trắc nghiệm này, bạn có thể:

  • Hiểu rõ giá trị sống của bản thân
  • Xác định nghề nghiệp phù hợp với những giá trị sống của bản thân
  • Hiểu rõ hơn về bản thân