Kỹ năng quản lý thời gian cơ bản dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Current Status
Not Enrolled
Price
50,000
Get Started
This course is currently closed

Mã khoá học: SSVE-014
Phiên bản: Tiếng Việt

Kỹ năng quản lý thời gian – quản lý bản thân là một trong những yếu tố quan trọng nhất cho sự thành công. Với chiến lược quản lý thời gian hiệu quả, bạn có thể kiểm soát khối lượng công việc của mình và giúp bản thân tránh khỏi các tình huống khủng hoảng bởi “lụt việc”. Kết quả là bạn có thể giảm bớt những căng thẳng và nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc.

Sau khóa học này, bạn có thể:

 • Hiểu được thời gian là gì và giá trị của thời gian
 • Hiểu được khái niệm quản lý thời gian và quản lý bản thân
 • Biết được khả năng quản lý thời gian của bạn tốt đến đâu
 • Xác định những kẻ đánh cắp thời gian của bạn
 • Biết được bạn đang là chủ hay nô lệ của thời gian

Danh sách bài học:

 • Giá trị của thời gian
 • Thách thức: Thời gian của bạn đáng giá bao nhiêu
 • Quản lý thời gian hay quản lý bản thân
 • Thách thức: Bạn là chủ hay là nô lệ của thời gian
 • Thách thức: Kiểm tra khả năng quản lý thời gian của bạn
 • 10 lời khuyên về quản lý thời gian
 • Điểm mặt những kẻ đánh cắp thời gian của bạn
 • Thách thức: Bạn có phải là chúa lãng phí thời gian?