Kỹ năng lắng nghe và phản hồi dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Current Status
Not Enrolled
Price
40,000
Get Started
This course is currently closed

Mã khoá học: SSVE-004
Phiên bản: Tiếng Việt

Phần lớn mọi người thường hay nói nhiều hơn là nghe. Trong khi đó, nghe lại chiếm một tỉ lệ lớn trong việc giao tiếp thành công. Việc lắng nghe hiệu quả sẽ giúp bạn không chỉ hiểu rõ đối phương mà còn thể hiện sự tôn trọng của bạn dành cho họ. Đây là nguyên tắc cơ bản đầu tiên để giúp bạn tạo dựng lòng tin cho người khác. Bên cạnh đó, trong quá trình giao tiếp, bạn cũng phải biết cách phản hồi hiệu quả thông qua ngôn ngữ nói và phi ngôn ngữ.

Sau khóa học này, bạn có thể:

  • Biết các nguyên tắc giúp lắng nghe hiệu quả
  • Biết những rào cản và nguyên nhân của việc không lắng nghe
  • Biết cách đưa ra những phản hồi phù hợp với người nói thông qua ngôn ngữ nói và phi ngôn ngữ

Danh sách bài học:

  • Kỹ năng lắng nghe hiệu quả
  • Nghệ thuật lắng nghe và thấu hiểu
  • Thách thức: Khả năng lắng nghe của bạn
  • Kỹ thuật phản hồi
  • Kỹ thuật phản hồi và tiếp nhận phản hồi