Kỹ năng giao tiếp trong môi trường công sở dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Current Status
Not Enrolled
Price
50,000
Get Started
This course is currently closed

Mã khoá học: SLVE-003
Phiên bản: Tiếng Việt

Cách thức giao tiếp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp hoàn toàn khác với cách thức giao tiếp trong môi trường đại học, cao đẳng. Trong quá trình làm việc, bạn sẽ khó tránh khỏi những mâu thuẫn, bất đồng khi giao tiếp. Khóa học này sẽ giúp hiểu rõ hơn về những bất đồng, nguyên nhân của sự khác biệt và cách thức giải quyết bất đồng, trình bày cảm xúc, cảm nhận của bản thân một hiệu quả mà không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bạn và người khác.

Sau khóa học này, bạn có thể:

  • Biết cách ứng biến trong một số trường hợp
  • Hiểu rõ vì sao có sự bất đồng trong giao tiếp
  • Nắm bắt một số kỹ thuật giúp giải quyết sự bất đồng trong giao tiếp
  • Nắm bắt cách thức trình bày cảm xúc, cảm nhận bản thân mà không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ
  • Hiểu được một số nguyên tắc khi giao tiếp trong môi trường đa văn hóa

Danh sách bài học:

  • Kỹ thuật ứng biến nhanh
  • Giao tiếp phi bạo lực
  • Làm thể nào để giải quyết bất đồng trong giao tiếp?
  • Chạy trốn khỏi chiếc hộp Betari
  • Thách thức: Kỹ năng giao tiếp trong môi trường đa văn hóa