Kỹ năng giao tiếp nâng cao dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Current Status
Not Enrolled
Price
40,000
Get Started
This course is currently closed

Mã khoá học: SSVE-002
Phiên bản: Tiếng Việt

Giao tiếp không chỉ đơn thuần là điều bạn nói mà còn là cách thức bạn trình bày suy nghĩ, quan điểm của mình một cách rõ ràng, hiệu quả. Không những thế, một người có khả năng giao tiếp tốt là người có thể tạo ấn tượng tốt ban đầu cũng như biết cách tạo và duy trì mối quan hệ tốt với mọi người.

Sau khóa học này, bạn có thể:

  • Tạo ấn tượng tốt ban đầu
  • Biết cách trình bày suy nghĩ một cách rõ ràng
  • Tạo mối quan hệ tốt với mọi người

Danh sách bài học

  • Kỹ thuật nói STAR
  • Nghệ thuật giao tiếp phi ngôn ngữ
  • Thách thức: Hành trình tạo ấn tượng ban đầu
  • Cửa sổ Johari
  • Nguyên tắc 7C trong giao tiếp
  • Kỹ thuật đặt câu hỏi