Các công cụ quản lý thời gian dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Current Status
Not Enrolled
Price
50,000
Get Started
This course is currently closed

Mã khoá học: SSVE-017
Phiên bản: Tiếng Việt

Bạn đã biết cách quản lý thời gian hay quản lý bản thân nhưng diều đó là chưa đủ để bạn làm chủ bản thân. Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn một số công cụ quản lý thời gian hữu ích có thể giúp bạn nâng cao hiệu quả, hiệu suất làm việc.

Sau khóa học này, bạn có thể:

 • Biết cách sử dụng các đòn bẫy trong quản lý thời gian
 • Sử dụng các công cụ giúp nâng cao kỹ năng quản lý thời gian như To do list, Evernote
 • Sử dụng các kỹ thuật (kỹ thuật đòn bẫy, kỹ thuật Đá – Sỏi – Cát – Nước, 5WH2C5M) giúp quản lý thời gian hiệu quả hơn
 • Biết cách sắp xếp tài liệu hiệu quả

Danh sách bài học:

 • Kỹ thuật đòn bẩy
 • To-do List- Công cụ nhắc nhở vạn năng.
 • Cách tạo To do list bằng Evernote
 • Cách tạo nội dung cuộc họp và biên bản cuộc họp bằng Evernote
 • Cách lưu trữ thông tin bằng Evernote
 • Kỹ thuật Đá – Sỏi – Cát – Nước
 • Các kỹ thuật sắp xếp kế hoạch công việc hiệu quả
 • Thách thức: Sắp xếp tài liệu
 • Lập kế hoạch bằng phương pháp 5WH2C5M