Công cụ học tập – thi cử dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-005Phiên bản: Một số công cụ học tập, thi cử – Tiếng Việt Bạn có từng suy nghĩ:Vì sao mình chăm chỉ học tập ngày đêm nhưng kết quả thi vẫn không cao?Phương pháp học tập của mình đã đúng hay chưa?Mình đã vận dụng hết những kỹ năng, kỹ thuật học …

Công cụ học tập – thi cử dành cho sinh viên khối ngành kinh tế Read More »