Course Tag: Kỹ năng phỏng vấn nâng cao

Kỹ năng phỏng vấn nâng cao dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-033Phiên bản: Tiếng Việt Ngoài việc nắm vững các nguyên tắc cơ bản khi phỏng vấn, bạn cần chuẩn bị trước một số tình huống phỏng vấn thường gặp để có thể hình dung những điều sẽ xảy ra trong buổi phỏng vấn. Sau khóa học này, bạn có thể: Nắm được…