Course Tag: Kỹ năng phỏng vấn cơ bản

Kỹ năng phỏng vấn cơ bản dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-032Phiên bản: Tiếng Việt Nếu bạn mong muốn tạo được ấn tượng tốt trong buổi phỏng vấn, bạn cần chuẩn bi kỹ càng. Khóa học kỹ năng phỏng vấn sẽ giúp bạn biết được những điều cần chuẩn bị, cách thức ứng xử, phản ứng và những điều bạn được mong đợi…