Course Tag: Kỹ năng hoạch định nghề nghiệp

Kỹ năng hoạch định nghề nghiệp dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-010Phiên bản: Tiếng Việt Khóa học này sẽ giúp bạn biết được những việc mình cần chuẩn bị trong từng năm học để từ đó có thể xác định nghề nghiệp phù hợp với bản thân và có kế hoạch hành động cho tương lai. Ngoài ra, khóa học cũng sẽ cung…