Kỹ năng hoạch định nghề nghiệp dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-008Phiên bản: Kỹ năng hoạch định nghề nghiệp – Tiếng Việt Để quãng thời gian sinh viên thật sự có ý nghĩa và có kế hoạch rõ ràng cho tương lai sau khi tốt nghiệp thì bạn phải biết cách hoạch định nghề nghiệp. Việc hoạch định nghề nghiệp cần được chuẩn …

Kỹ năng hoạch định nghề nghiệp dành cho sinh viên khối ngành kinh tế Read More »