Course Tag: Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp nâng cao dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-002Phiên bản: Tiếng Việt Giao tiếp không chỉ đơn thuần là điều bạn nói mà còn là cách thức bạn trình bày suy nghĩ, quan điểm của mình một cách rõ ràng, hiệu quả. Không những thế, một người có khả năng giao tiếp tốt là người có thể tạo ấn tượng…