Chứng chỉ

Bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học dành cho các khóa học kỹ năng bạn đã học tại     www.kynangchuyennghiep.vn.

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận:

  • Giấy chứng nhận chỉ cấp cho các khóa học đã hoàn thành xong quá trình học và vượt qua thành công các bài trắc nghiệm của các khóa học đó.
  • Giấy chứng nhận chỉ cấp cho người sở hữu tài khoản học tại    www.kynangchuyennghiep.vn
  • Giấy chứng nhận xác nhận người học đã hoàn thành các khóa học kỹ năng tại    www.kynangchuyennghiep.vn  và không có ý nghĩa xác nhận về kỹ năng hay năng lực của người được cấp giấy chứng nhận.

Tải giấy chứng nhận tại đây

Nếu bạn cần bản in giấy chứng nhận có chữ ký và dấu, vui lòng liên hệ    kncn.contact@talentmind.edu.vn hoăc (08) 6258 4389.

Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành khóa học:
mau chung chi

Trả lời