Interview Skills

Kỹ năng phỏng vấn nâng cao dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-033Phiên bản: Tiếng Việt Ngoài việc nắm vững các nguyên tắc cơ bản khi phỏng vấn, bạn cần chuẩn bị trước một số tình huống phỏng vấn thường gặp để có thể hình dung những điều sẽ xảy ra trong buổi phỏng vấn. Sau khóa học này, bạn có thể: Nắm được…

Kỹ năng phỏng vấn cơ bản dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-032Phiên bản: Tiếng Việt Nếu bạn mong muốn tạo được ấn tượng tốt trong buổi phỏng vấn, bạn cần chuẩn bi kỹ càng. Khóa học kỹ năng phỏng vấn sẽ giúp bạn biết được những điều cần chuẩn bị, cách thức ứng xử, phản ứng và những điều bạn được mong đợi…

Kỹ năng viết CV dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-029Phiên bản: Tiếng Việt CV hay còn gọi là bản lý lịch nghề nghiệp là một trong những cách thức dễ dàng và thuận tiện nhất có thể giúp bạn ứng tuyển công việc. CV thể hiện chi tiết những thông tin cá nhân có thể giúp bạn giới thiệu bản thân.…

IT.U4 – Kỹ năng viết CV

A CV (Curriculum Vitae – another name for a CV is a résumé) is the most flexible and convenient way to make your application to jobs. It conveys your personal details in the way that markets yourself. You need to “sell” your qualifications, experience, skills and abilities to employers. Learning this course, you will: Know…

IT.U4 – Job Interview Skills – Phiên bản tiếng Việt

If you’re going to impress at interview, you need to prepare thoroughly. This course will help you what to do to prepare, how to behave and react in the interview and what you might expect at an interview. Nếu bạn muốn tạo ấn tượng tốt trong buổi phỏng vấn, bạn cần phải có sự chuẩn…

IT – Writting a CV – Curriculum Vitae – Skills – Phiên bản tiếng Việt

A CV (Curriculum Vitae – another name for a CV is a résumé) is the most flexible and convenient way to make your application to jobs. It conveys your personal details in the way that markets yourself. You need to “sell” your qualifications, experience, skills and abilities to employers. Learning this course, you will: Know…

U3.03 – Writting a CV – Curriculum Vitae skills – Phiên bản tiếng Việt

A CV (Curriculum Vitae – another name for a CV is a résumé) is the most flexible and convenient way to make your application to jobs. It conveys your personal details in the way that markets yourself. You need to “sell” your qualifications, experience, skills and abilities to employers. Learning this course, you will: Know…