Communication Skills

Kỹ năng lắng nghe và phản hồi dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-004Phiên bản: Tiếng Việt Phần lớn mọi người thường hay nói nhiều hơn là nghe. Trong khi đó, nghe lại chiếm một tỉ lệ lớn trong việc giao tiếp thành công. Việc lắng nghe hiệu quả sẽ giúp bạn không chỉ hiểu rõ đối phương mà còn thể hiện sự tôn trọng…

Kỹ năng giao tiếp nâng cao dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-002Phiên bản: Tiếng Việt Giao tiếp không chỉ đơn thuần là điều bạn nói mà còn là cách thức bạn trình bày suy nghĩ, quan điểm của mình một cách rõ ràng, hiệu quả. Không những thế, một người có khả năng giao tiếp tốt là người có thể tạo ấn tượng…

IT.U4 – Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

This course will help participants choose the best communications channel, the technical know-how to use the channel, the presentation of information to the target audience, and the skill to understand responses received from others. After learning this course, you will be able to Understand what is communication. Determine communication barriers. Know how to make a…

IT – Effective communication skills – Phiên bản tiếng Việt

This course will help participants choose the best communications channel, the technical know-how to use the channel, the presentation of information to the target audience, and the skill to understand responses received from others. After learning this course, you will be able to Understand what is communication. Determine communication barriers. Know how to make a…

IT – Effective writing email skills – Phiên bản tiếng Việt

Email is an important communication tool. It allows us to keep tasks / projects moving when our colleages are unavailable or on the other side of the world. This course will help you to: Create a professional email account, Write a clear and short email, Use email tools effectively, Anh how to communicate via email.

U3.02 – Effective writing email skills – Phiên bản tiếng Việt

Email is an important communication tool. It allows us to keep tasks / projects moving when our colleages are unavailable or on the other side of the world. This course will help you to: Create a professional email account, Write a clear and short email, Use email tools effectively, Anh how to communicate via email.

U2.01 – Effective communication skills – Phiên bản tiếng Việt

This course will help participants choose the best communications channel, the technical know-how to use the channel, the presentation of information to the target audience, and the skill to understand responses received from others. After learning this course, you will be able to Understand what is communication. Determine communication barriers. Know how to make a…

HUSFIT – Effective Communication Skills – Phiên bản tiếng Việt

This course will help participants choose the best communications channel, the technical know-how to use the channel, the presentation of information to the target audience, and the skill to understand responses received from others. After learning this course, you will be able to Understand what is communication. Determine communication barriers. Know how to make a…